Grant Edukacyjny Roche

 
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że firma Roche ufundowała grant edukacyjny pod postacią udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nefrokardiologia, Białystok 14-16 lutego 2020 (pokrycie kosztów opłaty zjazdowej oraz noclegów w hotelu).

Nasza inicjatywa dotyczy pierwszych 15 zgłoszeń osób spełniających poniższe kryteria:
Count tytuł lekarza specjalisty lub w trakcie specjalizacji pokrywającej się
z zakresem tematycznym zjazdu,
Count miejsce pracy stacja dializ/oddział nefrologii poza ośrodkiem akademickim,
Count lekarz jest jedyną osobą z danej stacji dializ/oddziału nefrologii biorącą udział w konferencji sponsorowaną przez firmę Roche,
Count gotowość do podpisania standardowej umowy sponsoringowej (szczegóły podamy osobom zainteresowanym).
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 4 lutego na adres: kongresy.nefrologia@roche.com

W razie potrzeby dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub działem marketingu firmy Roche Polska tel 22 345 16 88.
Łączymy wyrazy szacunku,

Zespół Roche Polska.
YouTube
Twitter
LinkedIn
Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,  tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl  lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax. +48 22 345 18 74, lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.
 
 
Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B; 02–672 Warszawa
tel.: +48 22 345 1888; fax: +48 22 345 1874

www.roche.pl