Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCHI Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB
15-540 Białystok, ul. Żurawia 14
tel: 085 740 94 58, fax 85 743 45 86
e-mail: nefro@umb.edu.pl

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH


62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 10
tel./faks (+48) 61 814 65 14

Koordynator Konferencji: Grażyna Horowitz
Osoby koordynujące zgłoszenia:

Uczestników:
Anna Dubowik
tel. kom. (+48) 511 410 042
anna@gradatim-sympozja.pl

Wykładowców:
Edyta Szeląg
tel. kom. (+48) 697 005 040
edyta@gradatim-sympozja.pl

Partnerów/Wystawców:
Grażyna Horowitz
tel. kom. (+48) 501 834 112
office@gradatim-sympozja.pl