Rejestracja

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy

W związku z Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) prosimy o dokładne wypełnienie arkusza rejestracyjnego w sekcji DANE DO FAKTURY, ponieważ Ustawa uniemożliwia wystawienie faktury na podstawie paragonu.

1. Opłaty podstawowe

  Opłata rejestracyjna podstawowa I Opłata rejestracyjna podstawowa II
udział w wykładach
materiały konferencyjne
identyfikator
wstęp na teren wystawienniczy
przerwy kawowe i obiady w trakcie konferencji
certyfikat uczestnictwa
udział w kolacji w dniu 15.02.2020 r. w Restauracji Hotelu Cristal  
cena (w tym 23% VAT) 350,00 zł 400,00 zł

2. Opłaty dodatkowe

Opłaty rejestracyjne dodatkowe (są opłatami uzupełniającymi do opłaty rejestracyjnej podstawowej):
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

a) Spotkanie koleżeńskie (Restauracja Trzy po Trzy, 14.02.2020 r.) - 50 zł
b) Osoba towarzysząca (identyfikator, udział w posiłkach i wieczorze koleżeńskim) - 450 zł

UWAGA! Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)


Osoba Towarzysząca może być zarejestrowana jedynie wspólnie z pełnoprawnym Uczestnikiem Konferencji.

Zgodnie z Regulaminem Zjazdu faktury VAT będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail. Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę w wersji papierowej (z podpisem i pieczątką Organizatora) prosimy o zaznaczenie tego w arkuszu rejestracyjnym i wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto. Faktura VAT zostanie Państwu przesłana na podany adres pocztowy niezwłocznie po uznaniu wpływu na koncie Organizatora.

Regulamin